Кабинет по акупунктура „РЕСТ” - Пловдив

Кабинет по акупунктура „РЕСТ” - Пловдив
Кабинет по акупунктура „РЕСТ” - Пловдив

Акупунктура (на латински: acus, „игла“ и punctura „убождане“  ) е техника на поставяне и манипулиране с игли в „акупунктурни точки“ по тялото. Акупунктурата /иглотерапията/ е възникнала преди хилядолетия и  се основава на принципа на вътрешния баланс и хармония. Когато между всички вътрешни органи, между тялото, психиката и вътрешната среда има добър баланс има и добро здраве, когато тази хармония се разруши се появява болестта.Чрез третиране на биологичноактивните точки /БАТ/  в човешкото тяло се лекуват болестните процеси и се възстановява здравето на пациента.

В Кабинета по акупунктура „РЕСТ” се практикуват методите на лечение:

  • Акупунктура - лекуване със специални индивидуални игли,златни и сребърни,   електро- и лазеракупунктура.
  • Акупресура - третиране с върховете на пръстите,
  • Моксотерапия - пура с лечебни билки,която се нагрява 
  • Аурикулотерапия - поставяне на микроигли/златни и сребърни/ върху ушната мида.