Кабинет по акупунктура „РЕСТ” - Пловдив

Кабинет по акупунктура „РЕСТ” - Пловдив
Кабинет по акупунктура „РЕСТ” - Пловдив
д р Румен Балинов

Д-р Румен Балинов е завършил медицина през 1985 г. във ВМИ-Пловдив.През 1990 г. защитава специалност „Спортна медицина” в София, където работи в Националния център по спортна медицина. С акупунктура се занимава от 1989 г. като част от специализацията си, а по-късно се усъвършенства под  ръководството на китайските иглотерапевти д-р У Джъ и д-р Сие Рен Жие. Практикува иглотрапия повече от 25 години в страната и в чужбина. В Пловдив работи в  Кабинет по акупунктура „РЕСТ” регистриран в РЗИ с удостоверение № 1 от 31.03.2005 г. В кабинета се извършва лечение чрез методите:

  • Акупунктура;
  • Акупресура;
  • Моксотерапия;
  • Аурикулотерапия.

Д-р Румен Балинов